What if's

De zorgketen van chronisch zieken

Gezondheidsdata

De zorgketen van chronisch zieken

Geproduceerd door artsen en chronisch zieken

Waarom?

Chronisch zieken hebben te maken met uiteenlopende behandelingen en zorg die elk afzonderlijk bijdragen, maar vaak zonder onderling contact. Dat leidt tot onnodig hoge kosten en gevaar van onverzekerbaarheid. Inzicht over de permanente kosten in de zorgketen van chronisch zieken moet er toe leiden dat de gehele keten van afzonderlijke behandelingen in samenhang verzekerbaar is in plaats van elke behandeling in de keten afzonderlijk. Menzis Zorgverzekering maakt met zorggroepen en gezondheidscentra afspraken over ketenzorg waarbij data uitgewisseld worden. 

Bezorging van pakketjes en andere goederen

Logistieke data

Bezorging van pakketjes en andere goederen

Geproduceerd door webshops

Waarom?

Laat de stad niet verstikken door transport. Distributeurs kunnen data delen over hoeveelheden, omvang, gewicht en leveringsgebied en –tijd van te bezorgen goederen. Dat stelt bezorgers in staat om in te tekenen op wat zij willen bezorgen. Dit leidt voor elke bestemming tot gerichte oplossingen ten aanzien van vervoersmiddel via weg of water. 

Dating voor de circulaire stad

Milieudata

Dating voor de circulaire stad

Geproduceerd door bedrijven, gemeentes en burgers

Waarom?

Brengt vraag en aanbod van reststromen bij elkaar. Slimme datingmechanismen helpen om voorkeuren voor vraag en aanbod kenbaar te maken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van circulair inkopen. 

Kansen voor datahandel

Bedrijfsdata

Kansen voor datahandel

Geproduceerd door iedereen die data produceert en met anderen wil samenwerken

Waarom?

Kansen zichtbaar maken om zo nieuwe dataproducten aan te kunnen bieden door samenwerking tussen dataproducenten. Een open datamarkt laat zien welke data worden aangeboden, maar ook wie data ‘afnemen’ en hoe prijsvorming tot stand komt. 

Want to know more?

AMEC       uva       surf       surf       hva       dexes       ams data science       ams scinece park       vu